سفارش تبلیغ
صبا ویژن

1- اگـر قـرار بـاشه کاری خراب بشه و درست پیش نره، حتما خراب می شـه آن هـم در نامناسبترین زمان!
2- اگر احتمال داشته باشه چندین کار خراب بشه، آن کـاری که بیشترین ضرر را خواهد زد درست پیش نخواهد رفت!
3- همه چیز در حال بدتر شدن است!
4- لبخند بزنید فردا همه چیز بدتر و وخیمتر خواهد شد.
5- احتمال آنکه یک شیء آسیب ببیند نسبت مستقیم دارد با ارزش آن!
6- هر کاری دو برابر آنچه فکرش را می‌کنی وقت می برد. مگر اینکه آن کار ساده به نظر برسد که در آن صورت سه برابر وقت می گیرد.
7- در صورتی که شانس انجام درست یک کار پنجاه پنجاه باشد احتمال غلط انجام دادن آن نود درصد است.
8- هر راه حلی مشکل جدیدی پدید می آورد!
9- همه خوب ها تصاحب شده اند ، اگر تصاحب نشده باشند حتما دلیلی دارد.
10- هرگاه جسم بـا ارزشی از دست شما به زمین می افتد به غیر قابل دسترس ترین مکان میرود (حلقه برلیان یا داخل سطل زباله می افتد و یا در چاه فاضلاب)!
11- شما هر موقع دنبال چیزی می گردید هـمیشه در آخـرین مـکانی که آن را جستجو میکنید می یابیدش!
12- هیچ اهمیتـی ندارد که شما به چه اندازه دنبال جنسی بگردید به محض آنکه آن را خریدید آن را در مغازه ای دیگر ارزانتر خواهید یافت!
13- همواره در خیابان در هنگام رانندگی ماشینها در لاین دیگر سریعتر حرکت میکنند!
14- زمانی که دستگاه معیوب خود را نزد تعمیرکار می برید کاملا بی عیب و درست کار خواهد کرد!
15- هر فردی راهی برای ثروتمند شدن در ذهنش دارد که عملی نمیباشد!
16- هر چیز خوب در زندگی یا غیر قانونی است و یا غیر اخلاقی و یا چاق کننده!!
17- اگر چیزی را مقاوم در برابر حماقت احمق ها بسازی احمق باهوش تری پیدا می شود و کارت را خراب می کند.
18- هیچ عمل نیکی بدون مجازات نخواهد ماند!!
19- هرگاه شما چیزی را در جای امنی قرار میدهید تا گم نشود دیگر هیچگاه نمیتوانید پیدایش کنید!
20- در ورزش گلف بهترین ضربه ها همیشه زمانی زده میشود که تنها باشید و بدترین آن هنگامی که در جمعی بازی می کنید و یا با فردی بازی میکنــید که میخواهید او را با بازی خود تحت تاثیر قرار دهید!!

21- هر چیزی را که می خواهید، نمیتوانید داشته باشید و آنچه را که دارید نمیخواهید!
22- احتمال آنکه کاری را که انجام میدهید دیگران ببـینند نـسبت مسـتقیم دارد با میزان احمقانه بودن کار شما!
23- سنگین بودن ترافیک نسبت مستقیم دارد با میزان عجله شما برای زود رسیدن به مقصد!
24- هنگام ورود به پمپ بنزیـن جـایگاهـی را که انتخاب می کنید همیشه طولانی تر از جایگاه های دیگر خواهد بود.
25- وسایل نقلیه اعم از اتوبوس، قطار، هواپیما و... همیشه دیرتر از موعد حرکت می کنند مگر آن که شما دیر برسید. در این صورت درست سر وقت رفته اند.
26- هر کسی میتواند مدرک دانشگاهی بگیرد اما صاحب عقل نخواهد شد!
27- زباله از خلاء بیزار است آنقدر انباشته میگردد تا فضای موجود را پر کند!
28- هرگاه کفش نو را برای اولین بار به پا کنید همه پایشان را روی آن خواهد گذاشت!
29- زمانی که می خواهید لکه روی شیشه پنجره را پاک کنید همیشه لکه سمت دیگر شیشه میباشد!
30- قانون بقاء کثیفی: برای تمیز کردن هر چیزی چیز دیگری باید کثیف گردد!!
31- اگر امری احتمال دارد اتفاق بیافتد و خیلی هم خوشایند باشد،هرگز اتفاق نخواهد افتاد!
32- اگر حق با شما باشد هیچکس حرف شما را باور نخواهد کرد!
33- قوانین مانند تار عنکبوت می باشند تنها افراد ضعیف و فقیران به دام آن میافتند در صورتی که ثروتمندان و صاحبان قدرت آن را پاره کرده و میگریزند!!
34- دو عنصر در طبیعت فراوان میباشند: یکی هیدروژن و دیگری حماقت!!
35- جاده رسیدن به موفقیت همواره در دست ساختمان است!
36- هرگاه چیـزی را دور بیاندازید به محض آنکه دیگر به آن دسترسی نداشته باشید به آن نیاز پیدا خواهید کرد!
37- کار تیمی همواره ضروری می باشد چون به شما اجازه می دهـد تـا در صورت بروز مشکل فرد دیگری را نکوهش کنید!
38- احتـمـال آنـکه طـرف نانی که به آن کره مالیده شده است بروی فرش بیافتد نسبت مستقیم دارد به قیمت فرش!
39- شما هیچگاه نمی توانید با نگاه کردن به خطـوط راه آهـن، بـگویـید که قطار از کدام سمت خواهد آمد!
40- 0 = ثابت = عقل*زیبایی*در دسترس بودن
(معادله یـافتـن همسر بـه ایـن مفـهوم کـه هیـچ دختـر و زنی وجود ندارد که هر سه این خصوصیات را دارا باشد)!!

41- ماشینی که روبروی شما در حرکت است همیشه سرعتش از شما کمتر است!
42- هر چه عقیده ای مسخره تر باشد احتمال موفقیت آن بیشتر می باشد!!
43- افرادی که می توانند بهترین نصیحت ها را بکنند، نصیحت نمی کنند!!
44- دود سیگار هـمواره به سمت افراد غیـر سیـگاری حـرکت خواهد کرد، بدون توجه به سمت وزش باد!
45- جای پارک مناسب ماشین همیشه سمت دیگر خیابان میباشد!
46- اگر به نظر می رسد همه چیزها خوب پیش می روند حتما چیزی را از قلم انداخته ای.
47- دوستان می آیند و می روند اما دشمنان انباشته میگردند!
48- هرگاه به دروغ به رئیس خود بگویید که علت تاخیر شما پنچر شدن چرخ ماشینتان بوده روز بعد چرخ ماشین شما پنچر خواهد شد!
49- تقریبا داخل شدن به کاری از خارج شدن از آن آسانتر است!
50- هیچ چیز هیچگاه بهتر نشده و نخواهد شد!
51 – قانون جاده باز مورفی : در یک جاده خیلی طولانی که پلی یک طرفه به طور اتفاقی در آن قرار گرفته است و می‌دانیم که تنها دو ماشین در آن جاده هستند، آن‌گاه خواهیم داشت: (1) دو ماشین در جهت‌های مخالف هم حرکت می‌کنند،‌ و (2) آن‌ها همیشه در سر پل به هم می‌رسند.
52 -قانون ترمودینامیک مورفی: وقایع تحت فشار بدتر می‌شوند.
53 - فلسفه مورفی: لبخند بزن ... فردا بدتر خواهد بود.
54 - بازبینی کوانتایی مورفی: همه چیز، همگی با هم بدتر می‌شوند.
55 - ثابت مورفی: چیزها متناسب با ارزش‌شان خراب می‌شوند.
56 - هرگاه برنامه‌ریزی بکنی که چیزی را انجام دهی،‌ حتما چیز دیگری به وجود می‌آید که باید قبل‌اش انجام دهی.
57 - اگر به نظر می‌آید که همه چیز به خوبی پیش می‌رود،‌ پس حتما از چیزی صرف‌نظر کرده‌اید.
58 - وقایع خودبه‌خود تمایل به بدترشدن دارند.
59 - اگر پیش‌بینی می‌کنید که چهار احتمال برای خراب شدن چیزی وجود دارد و از قبل تمهیدی برای آن‌ها اندیشیده‌اید،‌ پس حتما راه پنجمی به طور غیرمنتظره به وقوع می‌پیوندد.
60 - اگر چیزی قابل خراب شدن نباشد، پس حتما می‌شود.
61 - اگر احتمال خراب شدن چندین چیز وجود داشته باشد،‌ آن یک خراب می‌شود که بیش‌ترین خسارت را بزند.
62 - چیزی که ممکن است خراب شود، خراب می‌شود.
63 - هر راه حلی که برای مشکلات ارائه می شود، خود مشکلات جدیدی بوجود می آورد.
64 - تمامی اکتشافات و اختراع های بزرگ دنیا بر اثر اشتباه بجود آمده اند .
65 - هشتاد درصد امتحانات پایان ترم براساس کلاسی است که در آن غایب بوده ای.
66 - در صورتی که شانس انجام درست یک کار پنجاه پنجاه باشد احتمال غلط انجام دادن آن نود درصد است.

قوانین اتوبوسی مورفی :
67 - اگر تو دیرت شده اتوبوس هم دیر می آید.
68 - اگر زود برسی اتوبوس دیر می آید. اگر دیر برسی اتوبوس زود رسیده است.
69 - اگر بلیت نداشته باشی پول خرد هم نداری. وقتی پول خرد داری که بلیت هم داری.
70 - هر چه بیشتر از راننده بپرسی که کدام ایستگاه باید پیاده شوی احتمال این که درست راهنمایی ات کند کمتر خواهد شد.
71 - مدت زیادی منتظر اتوبوس می مانی و خبری نیست پس سیگاری روشن می کنی. به محض روشن شدن سیگار، اتوبوس می رسد. (به عبارت ساده اگر سیگار را روشن کنی اتوبوس می رسد).
72 - اگر برای زودتر رسیدن اتوبوس سیگار را روشن کنی اتوبوس دیرتر می آید.
اگر هوا سرد یا بارانی است یا هر دو? اتوبوس دیر خواهد آمد.
73 - اگر فکر می کنید که زمان کافی برای رسیدن به اتوبوس دارید حتماً جدول زمانی اتوبوس را اشتباه خوانده اید.
74 - اگر شما پول خرد ندارید راننده هم همینطور.
75 - اتوبوسی که شما برنامه ریزی کرده اید تا سوارش شوید معمولاً پنج دقیقه زود می آید و شما به آن نمی رسید.
76 - اتوبوسی که به آن می رسید معمولاً 15 دقیقه دیر می آید.

قوانین عشق:
77-همه ی خوشگلا رو گرفتن.
78-اگر نگرفته باشن یه جای کار میلنگه!
79-هر چه خوشگلتر دورتر.
80-علاقه ی شما به هر کس با معکوس علاقه ی اون به شما نسبت مستقیم داره.
81-وقتی همسر یک مرد با اون به تفاهم میرسه که از گوش کردن به اون دست بر داره.
82-چیزهایی که یک زن را بیش از هر چیز به مردی جذب می کند همانهایی اند که چند سال بعد بیشترین تنفر را از آنها خواهد داشت

قوانین مادرانه:
83-مادر ها در دو موقیت شما را نصیحت می کنند وقتی که به آن نیاز دارید و وقتی که نیاز ندارید.
84-انجام دادن هر کاری از طرف شما با انتقاد مادرتان مواجه می شود. حتی انجام ندادن هیچ کاری هم.......
85-هرچی بزرگتر بشی واسه مامان بچه تری.
86-مادرها همیشه می توانند یک راه بهتر برای انجام کارها نشان دهند:منتها بعد از آکه آن کار را انجام دادید.
87-هر گاه فکر کردید رازی دارید که مادرون نمیدونه به یاد بیاورید که اون پوشک شما رو عوض میکرده.

قوانین گرافیکی مورفی:
88 - دیسک مشتری در سیستم تو خوانده نمی شود.
89 - اگر برای خواندن آن نرم افزار پیچیده ای روی سیستمت نصب کنی آخرین باری خواهد بود که چنین دیسکی به دستت می رسد.
90 - اگر سه طرح را نشان مشتری ات نشان بدهی طرحی را انتخاب می کند که انتخاب آخر توست .
91 - اگر دو طرح را نشان بدهی خواهان طرح سوم است . اگر طرح سومی را ارائه کنی یکی از دو طرح اول را انتخاب می کند .

و اما سرنوشت خود آقای مورفی :
یه شب تو یه بزرگراه سوخت ماشین آقای مورفی تموم می شه. اون شب تو بزرگراه ترافیک بوده و ماشین ها با سرعت مورچه می رفتن. آقای مورفی هم می زنه بقل که بقیه رو با تاکسی بره. همینجوری ریلکس کنار بزرگراه واستاده بوده که یهو ماشین یه توریست انگلیسی که داشته خلاف جهت می اومده تپٌی می زنه بهش و می میره.اتفاقا اون روز لباسش هم سفید بوده . حالا فکر کن !!!!.... با یه لباس سفید کنار یه بزرگراه شلوغ واستاده باشی. بعد یه گاگولی در جهت مخالف بیاد بهت بزنه و بمیری . احتمالا موقع جون دادن این جمله ی معروفش روی لبش بوده :

"اگه یه راه برای خراب کردن چیزی وجود داشته باشه او همون یه راه رو پیدا میکنه !
ببخشید

 
 

سلام به همه ی دوستای گلم ببخشید من چند وقتی از اینترنت دور بودم نتونستم اپ کنم بابت همه ی نظرها هم ممنون امروز میخوام چند تا از قوانین مورفی را براتون بذارم من از وقتی اونا رو خوندم احساس میکنم زندگیم خیلی تغییر کرده خیلی منظم تر شدم و به همه کارام میرسم لطفا شما هم بخونیدش و نظرتون را بنویسید ممنون
من از اسب سواری خیلی خوشم میاد یه اسب خوشگل هم دارم البته هنوز کوچیکه ولی خیلی نازه خیلی دوسش دارم

عکس اسب سفید زیبا

عکس اسب های زیبا - www.pixnaz.ir

 

عکس اسب های زیبا - www.pixnaz.ir

عکس اسب های زیبا - www.pixnaz.ir

عکس اسب های زیبا - www.pixnaz.ir

عکس اسب های زیبا - www.pixnaz.ir

عکس اسب های زیبا - www.pixnaz.ir

عکس اسب های زیبا - www.pixnaz.ir

عکس اسب های زیبا - www.pixnaz.ir

عکس اسب های زیبا - www.pixnaz.ir

عکس اسب های زیبا - www.pixnaz.ir

عکس اسب سفید زیبا

عکس اسب سفید زیبا

عکس اسب سفید زیبا

عکس اسب سفید زیبا

عکس اسب سفید زیبا

عکس اسب سفید زیبا

عکس اسب سفید زیبا

عکس اسب سفید زیبا

عکس اسب سفید زیبا

عکس اسب سفید زیبا

عکس اسب سفید زیبا

 
 
قالب وبلاگ